Betty Faesen Challenge Shield

  

BETTY FAESEN DRAW
11 Feb - RAGGC Whitford Park v Pakuranga
(Start time:  TBC) RAGGC v Remuera
Pukekohe v Titirangi
Akarana v Maungakiekie
18 Feb - Maungakiekie Whitford Park v RAGGC
(Start time:  TBC) Remuera v Pukekohe
Titirangi v Akarana
Pakuranga v Maungakiekie
25 Feb - Pukekohe Whitford Park v Akarana
(Start time:  TBC) RAGGC v Pukekohe
Titirangi v Pakuranga
Remuera v Maungakiekie
3 Mar - Akarana Whitford Park v Titirangi
(Start time:  TBC) RAGGC v Maungakiekie
Pakuranga v Remuera
Akarana v Pukekohe
10 Mar - Titirangi Whitford Park v Pukekohe
(Start time:  TBC) RAGGC v Pakuranga
Remuera v Akarana
Maungakiekie v Titirangi
7 Apr - Pakuranga Whitford Park v Remuera
(Start time:  TBC) RAGGC v Titirangi
Maungakiekie v Pukekohe
Akarana v Pakuranga
28 - Apr Remuera Whitford Park v Maungakiekie
(Start time:  TBC) Remuera v Titirangi
Pukekohe v Pakuranga
Akarana v RAGGC